top of page
PSX_20220204_094948.jpg

Матепетика

Неформално     Oбразование

Ученето е незабравимо, неповторимо и позитивно преживяване за децата ни. А детството е неизчерпаемият източник на запаси, от които ще имат нужда в живота си занапред. Oт ключово значение за нормалното протичане на учебния процес е уважението на личността и зачитането на нуждите на участниците в него.

Матепетика - с чувство за математика.
bottom of page