top of page

График на курсовете в
Матепетика
за 2022 - 2023 учебна година

График - 2022-2023_v3.jpg

Графикът може да се използва за ориентирочен за свободните часове за частен урок. Свободните бели полета са потенциалните възможни варианти за частен урок (възможно е някои от заявените в таблицата като свободни да са вече заети, както и някои от заетите да са вече свободни). За повече информажия и записване на час можете да звъннете на тел. 0885441480 по всяко време.

bottom of page