top of page

За Матепетика

round_logo.png

Матепетика се роди от нуждата за хуманно и съвременно образование.

*Тази страница е посветена предимно на курса “Изследовател”, но не само.

Какво е този курс?

Една от целите на курса е да подпомогне децата в усъвършенстването на умението си да задават коректни и все по-сложни въпроси. Да изследват различни начини за достигане на отговори. 

Предвид бързите темпове, с които се променя нашият свят, ние вече не сме в състояние да им дадем точна информация за бъдещето. Матепетика е среда, в която се цени вроденото човешко любопитство - любовта към питането, което вярвам, че носи и ще носи и за в бъдеще много знания на децата ни - за света в който те ще живеят, за който ние още не знаем. Можем обаче да предадем ( учители и родители ) ценностна система, която да им бъде пътеводна светлина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Къде е математиката?

Математиката е навсякъде в света и светът е в математиката - планиране на време, ресурси, валута, мерни единици, сортиране по различни критесрии, вероятности, статистика, таблици, абстрактни идеи, моделиране, смятане и много други.

Водеща цел за всички курсове в Матепетика ще остава обгрижването/съхраняването/възвръщането на чувството за увереност и любов към математическите знания.

Тук децата биха могли да усвояват и много други умения от други предмети, но моите наблюдения ще са в границите на математиката, както и социално-емоционалното израстване. Не защото те са най-важни, а защото моите компетенции са в тези сфери.

В Галерията на сайта можете да надникнете и видите част от местата, където сме открили математика.

Продължителност:

Курсът е едногодишен - 33 седмици. Начална дата - 07.10.2023. Плащането е на месечна база. Отписването е възможно по всяко време на учебната година( желателно е да е с месец предизвестие). В последната седмица (22.05.2023 до 28.05.2023) ще бъдат подготвени рефлексиите от изминатия път с децата. След това между 29.05.2023 и 04.06.2023 ще се състоят разговорите върху рефлексиите с всяко семейство - взаимна обмяна на впечатления от изминалата година.

 

Отговорности на учителя: 

  • Да осигури безопасна среда, която да провокира въображението и креативността на децата в групата.

  • Да наблюдава различните групови процеси които се формират по време на обучението.

  • Да се грижи за социализирането на всички участници в групата.

  • Осигуряване на среда, в която учениците да се чувстват достатъчно сигурни и свободно да могат да изразяват емоциите и нуждите си.

  • Да се подпомага анализирането на *учебния процес.

 

Отговорности на родителите:

  • Да са търпеливи и да уважават темпото на детето си в неговото развитие - особено в първите седмици от курса (4 до 8 седмици)

  • Да водят и взимат детето навреме за заниманията - ако възникне ситуация, поради която детето няма да може да присъства, да отбележат това в календара.

  • Ако са тревожни по отношение на пребиваването на детето в Матепетика да се обърнат към мен своевременно.

* Учебен процес - всеки процес би могъл да се нарече учебен. Учебен процес би могъл да бъде - игра, караница, изработване на проект - както по предварително зададен модел, така и изцяло импровизиран и много други дейности, които всеки един човек прави през своето ежедневие. Но тези дейности стават учебен процес, когато започнем да анализираме действията си и различните изходи, до които те биха ни довели. Предварителното планиране на ресурсите, които ще са необходими за играта, проекта и т.н. В този смисъл, грешките например са изключителна и неотменна част от учебния процес. Те биха могли да служат за ориентир при планирането следващ път.

Практиките в този курс освен това са в процес на разработка. Съвсем в духа на ценностите на Матепетика - развитието е безкраен процес.

С пожелание за ЛюбоПитство,

Петя

DOC1011024_1.jpg
bottom of page